Even voorstellen

ir Jan Willem Hoorn
Na zijn Bedrijfskunde-studie aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft hij in Twente en de Achterhoek in algemene ziekenhuizen diverse functies vervuld (intern organisatie-adviseur, integratie- en bouwcoördinator en adjunct directeur). Tussen 1985 en 1991 was hij als executive consultant verbonden aan Ernst & Young. Tevens had hij in die periode een deeltijdaanstelling als universitair docent aan de faculteit bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Vanuit die hoedanigheid heeft hij met Johan Lettink, Harrie van Tuil, Jan Vissers en Guus de Vries de basis gelegd voor een vijftal boeken over bedrijfskundig instrumentarium in de gezondheidszorg.

In 1991 was hij, samen met Ela van Tuyll van Serooskerken-Haspels, oprichter van Vreelandgroep Organisatie-adviseurs in Baarn. Vanaf die tijd heeft hij vele adviesopdrachten, voornamelijk in de gezondheidszorg, uitgevoerd.

foto: Art Sliedrecht

foto: Aart Sliedrecht

Van 2006 tot medio 2011 had hij vanuit een leidinggevende functie een veranderkundige taakstelling in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Sindsdien is hij als zelfstandig  organisatie-adviseur werkzaam. Hij oefent zijn adviespraktijk vanuit Hoorn-Erts BV uit. Een rode draad in zijn werk vormt de (bege)leiding van complexe organisatieveranderingen, waarbij onderlinge werkverhoudingen, integriteit en wederzijds respect extra aandacht vragen. Het is daarbij voor hem een uitdaging om door visie, een gestructureerde aanpak, reflectie en persoonlijke aandacht het team c.q. de organisatie vlot weer op koers en energie te krijgen.

Actuele werkzaamheden

  • Begeleider/adviseur bij het op inhoud verbinden van een ziekenhuisgroep, met als oogmerk kwaliteits- en efficiencybevordering;
  • Begeleider enkele maatschappen/vakgroepen van medisch specialisten (chirurgen, intensivisten, klinisch farmaceuten, klinisch geriaters, longartsen, plastisch chirurgen e.a.) met aandacht voor visievorming en versterking van de onderlinge werkverhoudingen;
  • Vertrouwenspersoon, in het kader van de klokkenluidersregeling, voor een grote GGz-organisatie, met aandacht voor integriteit en respectvolle werkverhoudingen;
  • Docent Masteropleiding Management Consultancy Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • Persoonlijke coach van enkele leidinggevenden en professionals in de gezondheidszorg;
  • Facilitator van beleidsbijeenkomsten voor toezichthouders, bestuurders en stafleden.

Publicaties

In de periode van 1988 tot 2006 heeft Jan Willem Hoorn bijdragen geleverd aan een vijftal boeken over bedrijfskundig instrumentarium in de gezondheidszorg. Zij geven een indruk van een bedrijfskundige benadering op het verbeteren van zorgprocessen. Daarbij komen thema’s aan bod  als logistieke analyse door middel van modelbouw en simulatie, het brengen van vernieuwende impulsen in de organisatorische positie van de medisch specialist en het goed betrekken bij reorganisatie van het middenkader.

Contact

  1. (een geldige naam is benodigd)
  2. (Een geldig e-mailadres is benodigd)
 

Hoorn-Erts B.V.
ir Jan Willem Hoorn
Kerkstraat 12
9951 AD Winsum

Tel: 06 53 26 38 54
Email: info@janwillemhoorn.nl
KvK: 31046399

Download Verklaring zelfstandige beroepsuitoefening

Download Opdrachtvoorwaarden